KM

[TIKI] Mã giảm 50k phí vận chuyển cho đơn hàng từ 599k

Hạn sử dụng: 30-04-2021

Điều kiện...

Giảm 50K phí vận chuyển cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Sách Tiki.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

BOOKCLUBT4FS50KA Lấy mã

KM

[TIKI] Mã giảm 30k phí vận chuyển cho đơn hàng từ 199k

Hạn sử dụng: 30-04-2021

Điều kiện...

Giảm 30K phí vận chuyển cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Sách Tiki.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

BOOKCLUBT4FS30KA Lấy mã

50K

[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 3 triệu

Hạn sử dụng: 29-04-2021

Điều kiện...

Giảm 50K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Mivn.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

MI50K Lấy mã

40K

[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 400k

Hạn sử dụng: 30-04-2021

Điều kiện...

Giảm 40K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Laneige của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

LAN1APR40 Lấy mã

50K

[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 299k

Hạn sử dụng: 24-04-2021

Điều kiện...

Giảm 50K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của J&J Vietnam Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

JOHN23450K Lấy mã

30K

[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 249k

Ngành hàng: Sức khỏe - Làm đẹp

Hạn sử dụng: 30-04-2021

Điều kiện...

Giảm 30K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho sản phẩm của Loreal Paris Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

OAPT330 Lấy mã

20K

[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k

Hạn sử dụng: 30-04-2021

Điều kiện...

Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Wipro Unza Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

GVN20K Lấy mã

10K

[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k

Hạn sử dụng: 01-05-2021

Điều kiện...

Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Enchanteur Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

ENC10KK Lấy mã

10K

[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k

Hạn sử dụng: 31-05-2021

Điều kiện...

Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bioessence Official Store.

BIOEAPR Lấy mã

20K

[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k

Hạn sử dụng: 30-04-2021

Điều kiện...

Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Rohto Mentholatum (Việt Nam).
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

RMVSBD4KHOE Lấy mã

20K

[TIKI] Mã giảm 20k số lượng có hạn

Hạn sử dụng: 27-04-2021

Điều kiện...

Giảm 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bioderma Official Store.

BIOD20K Lấy mã

10%

[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 3.2 triệu

Hạn sử dụng: 30-04-2021

Điều kiện...

Giảm 10% tối đa 900K cho đơn hàng từ 3.2 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Panasonic Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

PANAAPR10 Lấy mã