25K

[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 250k

Hạn sử dụng: 31-07-2021

Điều kiện...

Giảm 25K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Phụ kiện - Chăm sóc xe.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

AMTIKINOWT7 Lấy mã

17K

[TIKI] Mã giảm 17k cho đơn hàng từ 277k

Hạn sử dụng: 31-07-2021

Điều kiện...

Giảm 17K cho đơn hàng từ 277K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Phụ kiện - Chăm sóc xe.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

PKSOCK27 Lấy mã

500K

[TIKI] Mã giảm 500k cho đơn hàng từ 24.9 triệu

Hạn sử dụng: 31-07-2021

Điều kiện...

Giảm 500K cho đơn hàng từ 24.9 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Xe điện.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

VF500 Lấy mã

600K

[TIKI] Mã giảm 600k cho đơn hàng từ 30 triệu

Hạn sử dụng: 31-07-2021

Điều kiện...

Giảm 600K cho đơn hàng từ 30 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm của Honda Hà Nội, Honda Sài Gòn, Hệ Thống HEAD Dũng Tiến, HEAD Honda Phát Tiến, Sài Gòn BikeMart, Honda Ủy Nhiệm HCM, Honda Ủy Nhiệm Hà Nội, Honda Việt Chính - Hà Nội, Honda Thăng Long, Yamaha Kường Ngân, Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ, Honda Vũ Hoàng Lê, HEAD HONDA VISACOOP, Hồng Phúc - Thiên Phúc, Honda ủy nhiệm Hoàng Việt, Yamaha Town Long Thành Đạt, Piaggio Long Thành Đạt, Hệ Thống HEAD Sông Trà trong danh mục Ô Tô - Xe Máy - Xe Đạp.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

AMHOT30 Lấy mã

800K

[TIKI] Mã giảm 800k cho đơn hàng từ 40 triệu

Hạn sử dụng: 31-07-2021

Điều kiện...

Giảm 800K cho đơn hàng từ 40 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm của Honda Hà Nội, Honda Sài Gòn, Hệ Thống HEAD Dũng Tiến, HEAD Honda Phát Tiến, Sài Gòn BikeMart, Honda Ủy Nhiệm HCM, Honda Ủy Nhiệm Hà Nội, Honda Việt Chính - Hà Nội, Honda Thăng Long, Yamaha Kường Ngân, Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ, Honda Vũ Hoàng Lê, HEAD HONDA VISACOOP, Hồng Phúc - Thiên Phúc, Honda ủy nhiệm Hoàng Việt, Piaggio Long Thành Đạt, Yamaha Town Long Thành Đạt, Hệ Thống HEAD Sông Trà trong danh mục Ô Tô - Xe Máy - Xe Đạp.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

AMHOT40 Lấy mã

1000K

[TIKI] Mã giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 50 triệu

Hạn sử dụng: 31-07-2021

Điều kiện...

Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 50 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm của Honda Hà Nội, Honda Sài Gòn, Hệ Thống HEAD Dũng Tiến, HEAD Honda Phát Tiến, Sài Gòn BikeMart, Honda Ủy Nhiệm HCM, Honda Ủy Nhiệm Hà Nội, Honda Việt Chính - Hà Nội, Honda Thăng Long, Yamaha Kường Ngân, Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ, Honda Vũ Hoàng Lê, HEAD HONDA VISACOOP, Hồng Phúc - Thiên Phúc, Honda ủy nhiệm Hoàng Việt, Yamaha Town Long Thành Đạt, Piaggio Long Thành Đạt, Hệ Thống HEAD Sông Trà trong danh mục Ô Tô - Xe Máy - Xe Đạp.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

AMHOT50 Lấy mã

1400K

[TIKI] Mã giảm 1.4 triệu cho đơn hàng từ 70 triệu

Hạn sử dụng: 31-07-2021

Điều kiện...

Giảm 1.4 triệu cho đơn hàng từ 70 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm của Honda Hà Nội, Honda Sài Gòn, Hệ Thống HEAD Dũng Tiến, HEAD Honda Phát Tiến, Sài Gòn BikeMart, Honda Ủy Nhiệm HCM, Honda Ủy Nhiệm Hà Nội, Honda Việt Chính - Hà Nội, Honda Thăng Long, Yamaha Kường Ngân, Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ, Honda Vũ Hoàng Lê, HEAD HONDA VISACOOP, Hồng Phúc - Thiên Phúc, Honda ủy nhiệm Hoàng Việt, Piaggio Long Thành Đạt, Yamaha Town Long Thành Đạt, Hệ Thống HEAD Sông Trà trong danh mục Ô Tô - Xe Máy - Xe Đạp.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

AMHOT70 Lấy mã

5%

[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 100k

Hạn sử dụng: 31-07-2021

Điều kiện...

Giảm 5% tối đa 200K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Sunglasses Hut.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

JULY07 Lấy mã

20K

[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 399k

Hạn sử dụng: 31-07-2021

Điều kiện...

Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Sukin official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

SKJU201 Lấy mã

50K

[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1 triệu

Hạn sử dụng: 30-09-2021

Điều kiện...

Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Mishio Kachi.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

MGGMK50 Lấy mã

5K

[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 200k

Hạn sử dụng: 30-09-2021

Điều kiện...

Giảm 5K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mishio Kachi.

MGG5000K Lấy mã

1000K

[TIKI] Mã giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 7 triệu

Hạn sử dụng: 30-09-2021

Điều kiện...

Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 7 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi.

ABMK225 Lấy mã