500K

[TIKI] Mã giảm 500k cho đơn hàng từ 12 triệu

Hạn sử dụng: 31-12-2022

Điều kiện...

Giảm 500K cho đơn hàng từ 12 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa.

JUNOSF500K Lấy mã

129K

[TIKI] Mã giảm 129k cho đơn hàng từ 6.6 triệu

Hạn sử dụng: 31-12-2022

Điều kiện...

Giảm 129K cho đơn hàng từ 6.6 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa.

JNSF2119 Lấy mã

100K

[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 5.9 triệu

Hạn sử dụng: 31-12-2022

Điều kiện...

Giảm 100K cho đơn hàng từ 5.9 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa.

SOFAJUNO59 Lấy mã

20K

[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 599k

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Giảm 20K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của OCHU.

OCHU20T01 Lấy mã

150K

[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 2 triệu

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Giảm 150K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

LOCKNCT522 Lấy mã

15K

[TIKI] Mã giảm 15k số lượng có hạn

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Giảm 15K khi mua từ 2 sản phẩm trở lên.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

LOCKBGG1522 Lấy mã

150K

[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 3 triệu

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Giảm 150K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

LOCK150T0522 Lấy mã

100K

[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

LOCK100T0522 Lấy mã

5K

[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 259k

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Giảm 5K cho đơn hàng từ 259K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của CrabitNoteBuck.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

CRABKID5K Lấy mã

10K

[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 99k

Hạn sử dụng: 31-12-2022

Điều kiện...

Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của Furiin Stationery.

FURIIN10K Lấy mã

5K

[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 199k

Hạn sử dụng: 01-03-2023

Điều kiện...

Giảm 5K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Best buy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

BESTBUY05 Lấy mã

10K

[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 210k

Hạn sử dụng: 30-06-2022

Điều kiện...

Giảm 10K cho đơn hàng từ 210K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ugreen Official Store.

UG10KNF Lấy mã