70K

[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 750k

Hạn sử dụng: 27-10-2021

Điều kiện...

Giảm 70K cho đơn hàng từ 750K.
Áp dụng cho sản phẩm của VICHY OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

VIC271070 Lấy mã

100K

[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 899k

Hạn sử dụng: 22-10-2021

Điều kiện...

Giảm 100K cho đơn hàng từ 899K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Friso dành cho bé trên 2 tuổi.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

100KFRISO Lấy mã

40K

[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 400k

Hạn sử dụng: 22-10-2021

Điều kiện...

Giảm 40K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Friso dành cho bé trên 2 tuổi.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

40KFRISO Lấy mã

120K

[TIKI] Mã giảm 120k cho đơn hàng từ 1.1 triệu

Hạn sử dụng: 25-10-2021

Điều kiện...

Giảm 120K cho đơn hàng từ 1.1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Biti’s Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

BT120BR Lấy mã

KM

[TIKI] Mã giảm 30k phí vận chuyển số lượng có hạn

Hạn sử dụng: 31-12-2021

Điều kiện...

Giảm 30K phí vận chuyển.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Sữa cho bé dưới 24 tháng, Rượu từ 15%, CG- Deal 0đ chào bạn mới, Deal 0đ chào bạn mới- phase 2, Đặt vé máy bay online, TikiNOW, Phiếu quà tặng.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

TIKIXINCHAO Lấy mã

10%

[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 299k

Hạn sử dụng: 31-10-2021

Điều kiện...

Giảm 10% tối đa 500K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của 5S OFFICIAL.

TIKIVIPT10 Lấy mã

10%

[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 200k

Hạn sử dụng: 31-10-2021

Điều kiện...

Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của TNT SKY.

TNTSKY1010 Lấy mã

10K

[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 149k

Hạn sử dụng: 31-10-2021

Điều kiện...

Giảm 10K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của iBasic Official Store.

MGG1049 Lấy mã

10%

[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 199k

Hạn sử dụng: 31-10-2021

Điều kiện...

Giảm 10% tối đa 25K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của iBasic Official Store.

MGG1025 Lấy mã

20K

[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k

Hạn sử dụng: 31-12-2021

Điều kiện...

Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của K&K Fashion Offical .

KKF20 Lấy mã

10K

[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 100k

Hạn sử dụng: 31-12-2021

Điều kiện...

Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của K&K Fashion Offical .

KKF10 Lấy mã

50K

[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k

Hạn sử dụng: 27-10-2021

Điều kiện...

Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của La Roche Posay Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

LRP271050 Lấy mã