50K

[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng SHOPEE

Hạn sử dụng: 31-10-2021

Điều kiện...

Mã SPRP50KDD2709 giảm tối đa 50K cho đơn từ 50K khi mua hàng trên App. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ được dùng một lần. Hiệu lực đến 31/10/2021 - 23:59.Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định

BONMA232 Lấy mã

10%

[SHOPEE] Mã giảm 10% ShopeePay

Hạn sử dụng: 22-10-2021

Điều kiện...

Mã SPPOCT2221 giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 22/10/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

SPPOCT2221 Lấy mã

10%

[SHOPEE] Mã giảm 10% Thời Trang

Hạn sử dụng: 22-10-2021

Điều kiện...

Mã FABRNUP10 giảm 10% tối đa 50K đơn từ 250K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: [23h59, 22/10/2021]. Mỗi người chỉ sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.

FABRNUP10 Lấy mã

200K

[SHOPEE] Mã giảm 200000 đồng SHOPEE

Hạn sử dụng: 23-10-2021

Điều kiện...

Mã WABRD200 giảm 200K cho đơn hàng có giá trị từ 2 triệu trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 23/10/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

WABRD200 Lấy mã

15%

[SHOPEE] Mã giảm 15% SHOPEE

Hạn sử dụng: 31-10-2021

Điều kiện...

Mã AMSLRBGG10 giảm 15% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng: 23:59 phút, 31/10/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

AMSLRBGG10 Lấy mã

8%

[SHOPEE] Mã giảm 8% Khỏe & Đẹp

Hạn sử dụng: 31-10-2021

Điều kiện...

Nhập mã COSNIVOCT giảm 8% tối đa 40000 cho đơn từ 250000 trên app Shopee. HSD: 23:59 31/10/2021. Số lượng có hạn.

COSNIVOCT Lấy mã

15%

[SHOPEE] Mã giảm 15% SHOPEE

Hạn sử dụng: 31-10-2021

Điều kiện...

Mã AMSUBGG10 giảm 15% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 31/10/2021. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

AMSUBGG10 Lấy mã

5%

[SHOPEE] Mã giảm 5% Điện Tử

Hạn sử dụng: 31-10-2021

Điều kiện...

Nhập mã ELTEFAL10 giảm 5% tối đa 300000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/10/2021 23:59. Số lượng có hạn! Áp dụng cho một số người dùng nhất định

ELTEFAL10 Lấy mã

5%

[SHOPEE] Mã giảm 5% Điện Tử

Hạn sử dụng: 31-10-2021

Điều kiện...

Nhập mã ELLGOCT giảm 5% tối đa 300000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/10/2021 23:59. Số lượng có hạn! Áp dụng cho một số người dùng nhất định.

ELLGOCT Lấy mã

30K

[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Nước

Hạn sử dụng: 31-10-2021

Điều kiện...

Nhập mã SPPNUOC10N Giảm ngay 30000 cho đơn từ 0đ trên App Shopee. HSD: 31/10/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

SPPNUOC10N Lấy mã

30K

[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Điện

Hạn sử dụng: 31-10-2021

Điều kiện...

Nhập mã SPPDIEN10N Giảm ngay 30000 cho đơn từ 0đ trên App Shopee. HSD: 31/10/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

SPPDIEN10N Lấy mã

30K

[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Vay tiêu dùng

Hạn sử dụng: 31-10-2021

Điều kiện...

Nhập mã SPPFIN10 Giảm ngay 30000 cho đơn từ 500000đ trên App Shopee. HSD: 31/10/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

SPPFIN10 Lấy mã