30K

[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Mẹ-Bé

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Nhập mã MKBADO5 giảm 30000Đ cho đơn từ 99000Đ trên App. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

MKBADO5 Lấy mã

12%

[SHOPEE] Mã giảm 12% Hàng Quốc Tế

Hạn sử dụng: 29-05-2022

Điều kiện...

Nhập mã CBSW295, giảm 12%, tối đa 100000Đ cho đơn hàng từ 150000Đ. Áp dụng cho sản phẩm Hàng Quốc Tế tham gia Shopee . HSD: 23:59 ngày 29/05/2022. Số lượng có hạn.

CBSW295 Lấy mã

10%

[SHOPEE] Mã giảm 10% Bách Hóa Online

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Nhập mã GROSALE28 giảm 10% tối đa 30000Đ cho đơn từ 150000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

GROSALE28 Lấy mã

5%

[SHOPEE] Mã giảm 5% SHOPEE

Hạn sử dụng: 29-05-2022

Điều kiện...

Mã 2905CDGIAM40K0 giảm 5% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 29/05/2022 00:00 - 29/05/2022 23:59. Số lượng có hạn.

2905CDGIAM40K0 Lấy mã

5%

[SHOPEE] Mã giảm 5% SHOPEE

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Mã 265MALL30K0PH giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 26/05/2022 00:00 - 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

265MALL30K0PH Lấy mã

5%

[SHOPEE] Mã hoàn 5% xu SHOPEE

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Mã 265HOAN100K0PH hoàn 5% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 26/05/2022 00:00 - 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

265HOAN100K0PH Lấy mã

12%

[SHOPEE] Mã giảm 12% Book Club

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Mã LIFESBC15MAY30 giảm 12%, tối đa 30K cho đơn từ 129K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 31/05/2022. Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Số lượng có hạn. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.

LIFESBC15MAY30 Lấy mã

50%

[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Mã AMSELX255 giảm 50% tối đa 150K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

AMSELX255 Lấy mã

50%

[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Mã AMSND255 giảm 50% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

AMSND255 Lấy mã

50%

[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Mã AMSMC255 giảm 50% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

AMSMC255 Lấy mã

50%

[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Mã AMSLS255 giảm 50% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

AMSLS255 Lấy mã

10K

[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng SHOPEE

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Mã 235GIAM10KTTS giảm 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 23/05/2022 00:00 - 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

235GIAM10KTTS Lấy mã