10%

[SHOPEE] Mã giảm 10% Thiên Long_TL Official Store

Ngành hàng: Sách - VPP - Quà tặng

Hạn sử dụng: 30-04-2021

Điều kiện...

Mã áp dụng với một số sản phẩm trên ứng dụng Shopee.
Mã BMTLONG4 giảm 10% cho đơn từ 200K (tối đa 20K)
Hạn sử dụng: 23:59 phút, 30/04/2021.
Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Số lượng có hạn.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.

BMTLONG4 Lấy mã

20K

[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Nhà Sách Online

Ngành hàng: Sách - VPP - Quà tặng

Hạn sử dụng: 30-04-2021

Điều kiện...

Mã LIFESBC04 giảm 20K cho đơn từ 100K.
Hạn sử dụng: 23:59 phút, 30/04/2021.
Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Số lượng có hạn.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.

LIFESBC04 Lấy mã

10%

[SHOPEE] Mã giảm 10% Lalunavn Shop

Ngành hàng: Sách - VPP - Quà tặng

Hạn sử dụng: 30-04-2021

Điều kiện...

Mã áp dụng với một số sản phẩm trên ứng dụng Shopee.
Mã BMLALUNA4 giảm 10% cho đơn 300K (tối đa 30K)
Hạn sử dụng: 23:59 phút, 30/04/2021.
Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Số lượng có hạn.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.

BMLALUNA4 Lấy mã

10K

[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng 1980 Books

Ngành hàng: Sách - VPP - Quà tặng

Hạn sử dụng: 30-04-2021

Điều kiện...

Mã áp dụng với một số sản phẩm trên ứng dụng Shopee.
Mã BM198004 giảm 10K cho đơn từ 250K.
Hạn sử dụng: 23:59 phút, 30/04/2021.
Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Số lượng có hạn.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.

BM198004 Lấy mã

10%

[SHOPEE] Mã giảm 10% DELI Việt Nam

Ngành hàng: Sách - VPP - Quà tặng

Hạn sử dụng: 30-04-2021

Điều kiện...

Mã áp dụng với một số sản phẩm trên ứng dụng Shopee.
Mã BMDELI04 giảm 10% cho đơn từ 99K (tối đa 10K).
Hạn sử dụng: 23:59 phút, 30/04/2021.
Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Số lượng có hạn.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.

BMDELI04 Lấy mã