KM

Code khuyến mãi Lazada 20K đơn 150K

Ngành hàng: Bách hóa

Hạn sử dụng: 31-12-2021

KM

Áp dụng cho khách hàng mới trên Lazada App

Ngành hàng: Bách hóa

Hạn sử dụng: 30-11-2021

Điều kiện...

Giảm 100.000đ cho đơn hàng từ 0đ. Sử dụng khi khách hàng mới, duy nhất trên Lazada App