KM

Dung dịch diệt khuẩn DETTOL đơn từ 399K

Hạn sử dụng: 31-12-2022

Điều kiện...

Giảm 40.000 đ cho đơn hàng từ 399.000 đ. Dung dịch diệt khuẩn DETTOL

KM

Hầu hết các sản phẩm trên App Lazada cho bạn mới

Hạn sử dụng: 31-12-2022

Điều kiện...

Giảm 30.000 đ. Hầu hết các sản phẩm trên App Lazada cho bạn mới

KM

Đồng hồ thời trang Pagini Store đơn từ 500K

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Giảm 100.000đ cho đơn hàng từ 500.000đ. Đồng hồ thời trang Pagini Store

KM

Kính mắt thời trang tại Oakley Store đơn từ 141K

Hạn sử dụng: 31-07-2022

Điều kiện...

Giảm ngay 140.000đ cho đơn hàng từ 141.000đ. Kính mắt thời trang tại Oakley Store

KM

Kính mắt thời trang tại Ray-Ban Store đơn từ 140K

Hạn sử dụng: 30-05-2022

Điều kiện...

Giảm ngay 140.000đ cho đơn hàng từ 140.000đ. Kính mắt thời trang tại Ray-Ban Store

KM

Thời trang LOLA ROSE LONDON đơn từ 450K

Hạn sử dụng: 30-06-2022

Điều kiện...

Giảm đến 50.000đ cho đơn hàng từ 450.000đ. Thời trang LOLA ROSE LONDON

KM

Thời trang MASARA đơn từ 500K

Hạn sử dụng: 08-08-2022

Điều kiện...

Áp dụng cho đơn hàng từ 500.000đ. Thời trang MASARA

KM

Gia dụng Elmich Authorised Store đơn từ 1.5 triệu

Hạn sử dụng: 30-05-2022

Điều kiện...

Giảm ngay 100.000đ cho đơn hàng từ 1.500.000đ. Gia dụng Elmich Authorised Store

KM

Thời trang Coolmate đơn từ 500K

Hạn sử dụng: 30-06-2022

Điều kiện...

Giảm 50.000đ cho đơn hàng từ 500.000đ. Thời trang Coolmate

KM

Điện gia dụng CUCKOO Flagship Store đơn từ 1K

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Giảm 30.000 đ cho đơn hàng từ 1.000 đ. Dùng khi sử dụng các sản phẩm thương hiệu CUCKOO Flagship Store

KM

Thanh toán bằng thẻ tín dụng FE CREDIT đơn từ 350K

Hạn sử dụng: 31-05-2022

Điều kiện...

Giảm tối đa 50.000 đ cho đơn hàng từ 350.000 đ. Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng FE CREDIT