Tổng hợp mã giảm giá shopee ngày 14-12

Tổng hợp mã giảm giá shopee ngày 14-12

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 Miễn phí vận chuyển:

-----------------

1. Shopee Sale Xtra: https://tinyurl.com/y5yh9b58

Cho đa số sp:
 • HOANXU1412 hoàn 10%, max 120k từ 500k

.

Một số mã khác:
 • MACRM12 hoàn 15%, max 50k từ 150k

 • LIFE0H2 giảm 10%, max 100k từ 300k

 • CBL2RH014DEC hoàn 15%, max 60k từ 300k

.

2. Khung giờ săn sale: https://tinyurl.com/yyjoqfel

 • Săn mã MPVC các khung giờ.

 • Săn mã 120k lúc 9h và 12h

 • 0h: Săn mã MPVC 0đ

.

3. Shopee hoàn xu: https://tinyurl.com/y6yzeata

Cho các sp gắn tag hoàn xu:
 • CCB30K1412 hoàn 12%, max 30k

 • CCB100K1412 hoàn 8%, max 100k từ 500k

 • CCBLS141612 hoàn 10%, max 100k từ 300k

 • CCBFA141612 hoàn 10%, max 50k từ 200k

 • CCBEL141612 hoàn 12%, max 100k từ 300k

 • CCBFM141612 hoàn 10%, max 100k từ 300k

 • FMCGCCB1102 hoàn 8%, max 100k từ 250k

 • Săn voucher các khung giờ.

 • 0h: CBCCB1214 hoàn 50%, max 111k từ 0đ

 • 0h: CCB120K1412 hoàn 50%, max 120k

.

4. Thể thao du lịch: https://tinyurl.com/y4sw6p3m

 • SOHB01412 hoàn 15%, max 50k từ 150k

 • SOGMV12 hoàn 10%, max 100k từ 350k

 • SOMALL12 hoàn 15%, max 50k từ 150k

 • Săn voucher 50k từ shop bán:

 1. SOOT1412 giảm 50%, max 50k

 2. SOMT1412 giảm 50%, max 50k

 3. SOVH1412 giảm 50%, max 50k

 4. SOALA1412 giảm 50%, max 50k

 5. SOVI1412 giảm 50%, max 50k

 6. SOTM1412 giảm 50%, max 50k

 • Săn deal đồng giá 12k - 99k - 149k

.

5. Mẹ bé: https://tinyurl.com/yyllopee

 • FMCGMEXDEC2 hoàn 60k từ 599k

 • Ưu đãi từ ngành hàng mẹ bé.

.

6. Thiết bị điện tử: https://tinyurl.com/y6jzk2ym

 • Voucher ưu đãi từ các shop bán.

.

7. Từ Rohto: https://tinyurl.com/y483y2as

 • COSRKHOE giảm 10%, max 60k từ 250k

 • COSRDEP giảm 12%, max 100k từ 500k

 • Ưu đãi mua kèm deal 0đ.

 • Săn voucher các khung giờ.

.

8. Từ CIMB: https://tinyurl.com/yyh97rz9

 • Giảm 30%, max 30k qua thẻ CIMB

.

9. Từ Adidas: https://tinyurl.com/yy76prpt

 • Pending..

.

10. Từ Huggies: https://tinyurl.com/yydkk6yr

 • HUGHOT14 giảm 120k từ 999k

 • MKBMHUG12 giảm 5%, max 50k từ 499k

 • 0h: HUGVIP14 giảm 1.2m từ 1.5m

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖