TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE 03.02

👊 TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE 03.02 👊

.

🚛 MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN: https://rutgon.me/movDA7

► Lưu 2 mã FS Airpay giảm 30K đơn 50K:

=> Săn mã tại: https://rutgon.me/moSEhW

► Săn 2 mã FS 0đ 9H + 21H: https://rutgon.me/moVqg9

.

🎲 TẾT SIÊU FLASH SALE: https://rutgon.me/mob6pf

👉 Áp toàn shopee: mã còn back 9 -12-15-18-21H

► 0H: Mã hoàn 10% tđ 50K áp đơn 350K: https://rutgon.me/moPDQN
► 0H: Mã giảm 8% tđ 50K áp đơn 350K: https://rutgon.me/mo4znV

► 32BAOVE gảm 10k đơn 0đ

.

👉 Áp sp Flash sale:
► 32FS21H giảm 10% tối đa 30K cho đơn từ 150k

.

👉 Áp ngành tương ứng:

► RWSC0202 giảm 20k từ 50k

► INCU030402 giảm 10%, max 30k từ 150k

► FASHIONFD hoàn 10%, max 50k từ 300k

.

🔥 ÁP SP MÁC HOÀN XU EXTRA: https://rutgon.me/moZJ6w

► CCB30K0203 hoàn 15%, max 30k từ 0đ
► Mã hoàn 8%, max 80k từ 500K: https://rutgon.me/moNt33

.

👉 Áp ngành tương ứng:

► CCBLS010301 hoàn 10%, max 100k từ 300k

► CCBFA010301 hoàn 10%, max 50k từ 200k

► CCBEL010301 hoàn 12%, max 100k từ 300k

► CCBFM010301 hoàn 10%, max 100k từ 300k

.

🔥 KHUNG GIỜ SĂN SALE: https://rutgon.me/moVqg9

► 9H: Săn voucher 88k, mã MPVC 0đ

► 12H: Săn voucher 50%, max 50k

► 21H: Săn voucher 8k, mã MPVC 0đ

=> Mã săn tớ đăng bài sau nhé

.

🔥 LỊCH GIAO HÀNG TẾT: https://rutgon.me/mo4hwU

► Theo dõi lịch trình vận chuyển 2021.

.

🔥 SẮC ĐẸP: => Áp dụng sp tại: https://rutgon.me/mouioF

► COSTET2 hoàn 10%, max 60k từ 350k

► COSSALE2 hoàn 8%, max 80k từ 500k

► Ưu đãi mua kèm deal 0đ

► 12H: Săn voucher 888k

.

🔥 TT TRẺ EM: => Áp dụng sp tại: https://rutgon.me/moBzKr

► KID88 hoàn 88%, max 20k

► Ưu đãi mua kèm deal 0đ

► Săn deal đồng giá 3k: https://rutgon.me/moBzKr

.

🔥 MẸ BÉ: => Áp dụng sp tại: https://rutgon.me/moCQhn

► MKBCT2 hoàn 5%, max 50k từ 250k

► Ưu đãi từ ngành hàng mẹ bé

.

🔥 ĐỒ CHƠI: => Áp dụng sp tại: https://rutgon.me/moMu8X

► TOYTET32 giảm 15%, max 100k

► TOYFEB hoàn 20k từ 50k

► Voucher 2k từ các shop bán.

.

🔥 NHÀ SÁCH: => Áp dụng sp tại: https://rutgon.me/moT4N9

► BMHOT0302 giảm 10%, max 100k từ 300k

► BMCOIN0302 hoàn 20k từ 50k

► BM02BOOKCLUB hoàn 20k từ 100k

► Săn sách đồng giá 19k: https://rutgon.me/moFHs9
► Săn sách đồng giá 59k: https://rutgon.me/moVkA2
► Săn sách đồng giá 99k: https://rutgon.me/mo1kWB

.

🔥 ƯU ĐÃI MUM CLUB: => Áp dụng sp tại: https://rutgon.me/mouc6E

► FMCGMEXFEB1 hoàn 8%, max 60k từ 599k

► MKBCM2 hoàn 8%, max 50k từ 350k

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

.

🔥 Ở NHÀ CÙNG SHOPEE: https://rutgon.me/moEAC6

.