[HOT] Hơn 300 mã giảm giá, khuyến mãi Shopee, Lazada, Sendo và Hàng triệu sản phẩm đang giảm giá vừa được cập nhật trong ngày 29/11/2021

7%

[SHOPEE] Mã hoàn 7% xu Điện Tử

Hạn sử dụng: 29-11-2021

Điều kiện...

Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã 2911EL100K0 hoàn 7% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K . HSD: 29/11/2021 00:00 - 29/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

2911EL100K0 Lấy mã

8%

[SHOPEE] Mã giảm 8% Khỏe & Đẹp

Hạn sử dụng: 29-11-2021

Điều kiện...

Nhập mã COS291 giảm 8% tối đa 40000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 29/11/2021. Số lượng có hạn.

COS291 Lấy mã

10%

[SHOPEE] Mã giảm 10% Khỏe & Đẹp

Hạn sử dụng: 29-11-2021

Điều kiện...

Nhập mã COSLUX1 giảm 10% tối đa 60000 cho đơn từ 400000. HSD: 23:59 29/11/2021. Số lượng có hạn.

COSLUX1 Lấy mã

10%

[SHOPEE] Mã giảm 10% ShopeePay

Hạn sử dụng: 29-11-2021

Điều kiện...

Mã SPPNOV29213 giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên app Shopee. HSD: 29/11/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

SPPNOV29213 Lấy mã

100%

[SHOPEE] Mã hoàn 100% xu

Hạn sử dụng: 29-11-2021

Điều kiện...

Mã 2911LIFE10K hoàn tối đa 10K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 29/11/2021 00:00 - 29/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

2911LIFE10K Lấy mã

100%

[SHOPEE] Mã hoàn 100% xu SHOPEE

Hạn sử dụng: 29-11-2021

Điều kiện...

Áp dụng cho một số sản phẩm và người dùng nhất định. Mã 2911HOAN15K0 hoàn tối đa 15K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K . HSD: 29/11/2021 00:00 - 29/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

2911HOAN15K0 Lấy mã

100%

[SHOPEE] Mã hoàn 100% xu SHOPEE

Hạn sử dụng: 29-11-2021

Điều kiện...

Áp dụng cho một số sản phẩm và người dùng nhất định. Mã 2911HOAN15K1 hoàn tối đa 15K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K . HSD: 29/11/2021 00:00 - 29/11/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

2911HOAN15K1 Lấy mã

10%

[SHOPEE] Mã giảm 10% Thời Trang

Hạn sử dụng: 30-11-2021

Điều kiện...

Mã WABRAG99 giảm ngay 10% (tối đa 30K) cho đơn hàng từ 99K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 30/11/2021. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

WABRAG99 Lấy mã

10%

[SHOPEE] Mã giảm 10% Thời Trang

Hạn sử dụng: 30-11-2021

Điều kiện...

Mã WABRA250 giảm ngay 10% (tối đa 50K) cho đơn hàng từ 250K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 30/11/2021. Số lượng có hạn.

WABRA250 Lấy mã

8%

[SHOPEE] Mã giảm 8% Khỏe & Đẹp

Hạn sử dụng: 30-11-2021

Điều kiện...

Nhập mã COSRE30 giảm 8% tối đa 40000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 30/11/2021. Số lượng có hạn.

COSRE30 Lấy mã

30K

[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng SHOPEE

Hạn sử dụng: 30-11-2021

Điều kiện...

Mã giới thiệu dành cho người dùng mới giảm tối đa 30K cho đơn từ 50K khi mua hàng trên App. Mã chỉ áp dụng cho sản phẩm của một số nhà bán nhất định thuộc bộ sưu tập dành cho chương trình theo quy định của Shopee. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ được dùng một lần. Hiệu lực đến 30/11/2021 - 23h59.

PPT95223 Lấy mã

5%

[SHOPEE] Mã giảm 5% Điện Tử

Hạn sử dụng: 30-11-2021

Điều kiện...

Nhập mã ELCOONOV giảm 5% tối đa 1000000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 30/11/2021 23:59. Số lượng có hạn! Áp dụng cho một số người dùng nhất định.

ELCOONOV Lấy mã

Nhà cung cấp

Tiki VN
FPT Shop
Shopee VN
Lazada Việt Nam
Sendo
NguyenKim