Hướng Dẫn

Hướng dẫn tạo nút gọi điện thoại Call now đẹp với Animate CSS

Hướng dẫn cách tạo nút Gọi điện thoại – Call Now có chuyển động đẹp cho website rất đơn giản bằng HTML và Animate CSS

Đầu tiên, bạn hãy dán đoạn mã HTML này vào trong code của trang web

<a href=”tel:01639186181″ mypage=”” rel=”nofollow” class=”mhide”>
<div class=”thegioiphang-phone”>
<div class=”animated infinite zoomIn thegioiphang-ph-circle”></div>
<div class=”animated infinite pulse thegioiphang-ph-circle-fill”></div>
<div class=”animated infinite tada thegioiphang-ph-img-circle”></div>
</div>
</a>

Sau đó, chèn thêm đoạn file css này vào trang web:

http://vuagiamgia.com/wp-includes/css/animate.css

Chúc các bạn thành công!

Gửi bình luận